Portfolio > Work

Core detail
Core detail
Polyester Batting, Cotton
25 feet x 6 feet x 6 feet
2008